Razvoj elektronike, montaža in vzdrževanje hišnih govorilnih naprav in izvedba električnih sistemov.

 

Žiga Kadunc, univ. dipl. ing. el.